HOTEL KOMPAS

Opremanje Hotela Kompas u Opatiji stolicama i stolovima tvrtke Metal-Mont d.o.o.